čtvrtek 23. března 2017

Josef Hřebík - Židovská svatá Písma v křesťanské Bibli

V sobotu 8.4. navštivte přednášku v rámci Slánské akademie volného času v bývalém hotelu Grand ve Slaném, salónek ve 2. patře.


Doc.  ThLic. Josef Hřebík, Th.D. S S L (* 29. 3. 1956, Kladno) působí na katedře biblických věd Katolické teologické fakulty UK v Praze, kde již v roce 2000 obhájil disertační práci Lest cestou k požehnání?, která byla v témže roce oceněna nejvyšším stupněm Bolzanovy ceny UK. V roce 2001 měl semestrální stáž v Centro delle religiose v italském Trentu a od roku 2001 je členem Catholic Biblical Association of America a korespondentem Old Testament Abstracts. V roce 2004 byl publikován Papežské biblické komise Židovský národ a jeho svatá Písma v křesťanské Bibli, jehož překlad pořídil právě Josef Hřebík, a to společně s dalším biblistou Jaroslavem Brožem. Dokument uvádí ve stručném přehledu klíčová témata biblické teologie, objasňuje stanoviska křesťanské exegeze Starého zákona vzhledem ke stanoviskům židovským a postoj novozákonních autorů k biblickým Židům.

Josef Hřebík je autorem celé řady statí zabývající se Starým i Novým zákonem a překladatelem starozákonních i současných textů. Podílí se na realizaci projektu revize a dokončení překladu Starého zákona započatého Václavem Bognerem. Na tomto týmovém projektu se podílí kolektiv současných českých katolických biblistů (roku 2006 vyšel 1. svazek – Pentateuch). Jde o překlad opatřený obšírnými výkladovými poznámkami, který je reprezentativním dílem současné české katolické biblistiky. Přednáška proběhne v rámci programu Slánské akademie volného času

Žádné komentáře:

Okomentovat