pondělí 27. února 2017

Dny národních kultur ve Slaném

Jednou z  pravidelných kulturních akcí, která byla slánskou veřejností velmi kladně hodnocena, bývaly dny národních kultur, při kterých se nám představovala kultura a  historie jednotlivých evropských i mimoevropských států.

Prvními byly Dny japonské kultury ve Slaném (1.—20.  dubna  2002). Poté následovaly Dny norské kultury (31.  března—5. dubna  2003), Dny slovenské kultury (1.—9.  dubna  2004), Dny německé kultury (2.—9.  dubna  2005), Dny vietnamské kultury (24.—28.  dubna  2006), Dny rakouské kultury (23.—28. dubna 2007), Dny turecké kultury (26.—30. května 2008), Dny tibetské kultury (30.  března—3.  dubna  2009), Dny polské kultury (19.—24.  dubna  2010) a  Dny francouzské kultury ve Slaném (8.—13.  října 2012).

Při některých akcích byly využívány též vztahy Slaného s  našimi partnerskými či spřátelenými městy, jindy byla základem spolupráce s podniky ve Slaném, vlastněnými zahraničními investory. Od roku 2012 se však tradice přerušila. Považuji to za nešťastné a rád bych tuto tradici obnovil. V roce 2016 byly navázány přátelské vztahy s představiteli velvyslanectví státu Izrael a při setkání se zástupcem velvyslance panem Eranem S. Yunanem jsme ve Slaném a poté i na pražské ambasádě hovořili o možnosti představit slánské veřejnosti izraelskou a  židovskou kulturu. V rozpočtu města pro rok 2017 byly odborem kultury vyčleněny finanční prostředky, které zastupitelstvo schválilo, a  tak již nic představení izraelské kultury v našem městě nebrání. Dny izraelské kultury ve Slaném se budou konat v první polovině dubna.


Každá země má svoji neopakovatelnou a  velmi zajímavou historii a  kulturu. Těším se, až se nám nabídne „ochutnávka“ té izraelské a  věřím, že bude nejen důstojným, ale i  vítaným znovuobnovením dnů národních kultur ve Slaném.

Pavel Bartoníček, uvolněný člen rady města

Žádné komentáře:

Okomentovat